Vildmosekartoflens gode smag og høje kvalitet, kommer fra den gode jord i højmosen, og de særlige regler der gælder for avlen, for at en kartoffel kan kalde sig en Vildmosekartoffel. 

De gode jordbundsforhold i Vildmosen skyldes at Store Vildmose er en højmose. Højmosen udgøres af et op til 5 meter tykt spagnumlag, der giver en helt særlig grobund for kartofler. Det “lukkede” system, hvor vandet kommer fra nedbøren og ikke fra grundvandet, giver en “sur” jodbund, der giver en god konserveringsevne, og giver Vildmosekartoflerne deres tynde, fine skræl og fantastiske smag.

Læs mere om højmoser her

Vores produktion af Vildmosekartofler sker under kvalitetsstyringsprogrammet GlobalG.A.P.

G.A.P. står for Good Agricultural Practice.

G.A.P. certificeringen kræver en grundig kontrol og sortering af kartoflen, så man kan følge den fra jord til bord. Der ud over er der en række regler for hygiejne og omgang med produktet, der skal sikre en høj kvalitet og holdbarhed. Og sidst men ikke mindst er der meget fokus arbejdsmiljø, affaldssortering og genbrug, samt kontrol med de organiske gødningsmidler.

Kvalitetscertificeringen sikrer, at kartoflen er dyrket i det særlige geografiske område der kaldes Store Vildmose, og som er kendetegnet ved den humusholdige jord. Desuden er der også særlige krav til dyrkning og sortering af kartoflen.

Du kan læse endnu mere om kravene til Vildmosekartofler her

Aage og Marianne har produceret kartofler på Stormgaard siden 1983, og har siden 2006 været GlobalG.A.P. certificeret. De har 75 Ha jord med Vildmose Kartofler og løbende test af nye kartoffelsorter. Aage og Marianne er begge fuldtidsbeskæftigede med driften, og har 3-4 helårsansatte på gården.